Safa Zorg stelt nu iedereen in de gelegenheid om direct vanuit huis zorg aan te vragen.

Verpleging

Ons uitgangspunt is dat de functie verpleging in principe niet wordt geleverd door Safa Zorg. Wat betreft risicovolle en voorbehouden handelingen wordt van deze regel nooit afgeweken. Dit geldt tevens voor medicatiebeheer. Als het gaat om overige handelingen die vallen onder de functie verpleging dan kan hier in uitzonderingsgevallen van worden afgeweken. Deze uitzonderingsgevallen worden per individueel geval bekeken, afgewogen en getoetst. Indien nodig kan Safa Zorg in deze situaties een verpleegkundige inzetten.