Safa Zorg stelt nu iedereen in de gelegenheid om direct vanuit huis zorg aan te vragen.

Zorgaanbod

Safa Zorg biedt de zorg die u nodig heeft in en rondom uw thuissituatie. Wij zetten ons daarom in om mensen zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie te laten wonen. Zorg kan tijdelijk, maar ook langdurig worden gegeven. De zorg wordt vooraf door onze medewerkers samen met u op uw persoonlijke situatie afgestemd.

Zo kan Safa Zorg er bijvoorbeeld voor zorgen dat u hulp krijgt zodat u thuis kunt herstellen na een ziekenhuisopname. Aan zorgbehoevenden kunnen we hulp bieden bij lichamelijke verzorging, de huishouding en bij het koken. Ook kunnen wij de zorg tijdelijk overnemen bij een gezin met een gehandicapt kind zodat ook de ouders / verzorgers even vrij hebben.