Safa Zorg stelt nu iedereen in de gelegenheid om direct vanuit huis zorg aan te vragen.

Zorgaanbod

Safa Zorg biedt de zorg die u nodig heeft in en rondom uw thuissituatie. Wij zetten ons daarom in om mensen zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie te laten wonen. Zorg kan tijdelijk, maar ook langdurig worden gegeven. De zorg wordt vooraf door onze medewerkers samen met u op uw persoonlijke situatie afgestemd.

Zo kan Safa Zorg er bijvoorbeeld voor zorgen dat u hulp krijgt zodat u thuis kunt herstellen na een ziekenhuisopname. Aan zorgbehoevenden kunnen we hulp bieden bij lichamelijke verzorging, de huishouding en bij het koken. Ook kunnen wij de zorg tijdelijk overnemen bij een gezin met een gehandicapt kind zodat ook de ouders / verzorgers even vrij hebben.

Huishoudelijke zorg

Safa Zorg biedt Hulp in de Huishouding die bij ú past en stelt alles in het werk om u zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Wij beseffen ons terdege dat er niets gaat boven uw eigen, vertrouwde omgeving.

Hulp in de Huishouding kan variëren van een paar uur per week tot volledige ondersteuning. Onze medewerkers bespreken in gezamenlijk overleg met u hoe het best aan uw zorgbehoefte invulling kan worden gegeven. U houdt echter altijd zelf de regie over de hulp die u van Safa Zorg krijgt.

Bij huishoudelijke zorg kunt u onder andere denken aan de volgende werkzaamheden:

  • Afwassen
  • Ramen lappen
  • Opruimen en afstoffen
  • Stofzuigen, vloeren dweilen
  • Schoonmaken van toilet en badkamer
  • Strijken, hand- en machinewas

Persoonlijke Verzorging

Uw dagelijkse lichamelijke verzorging, bestaat uit activiteiten die normaal gesproken bijna vanzelf gaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wassen, aankleden, eten en drinken. Indien dit bij u echter niet meer zo makkelijk gaat vanwege ziekte, ouderdom of handicap, kunt u gebruik maken van het aanbod van Safa Zorg aan persoonlijke verzorging.

De verzorgenden van Safa Zorg helpen u bij uw dagelijkse lichamelijke verzorging. Daarvoor komen ze bij u thuis. Als het nodig is 7 dagen per week en 24 uur per dag. Op deze manier kunt u zo lang mogelijk zelfstandig en in uw eigen omgeving blijven wonen.

De medewerkers van Safa Zorg kunnen u ook advies geven over aanpassingen in uw huis of over de aanschaf van hulpmiddelen.

Verpleging

Ons uitgangspunt is dat de functie verpleging in principe niet wordt geleverd door Safa Zorg. Wat betreft risicovolle en voorbehouden handelingen wordt van deze regel nooit afgeweken. Dit geldt tevens voor medicatiebeheer. Als het gaat om overige handelingen die vallen onder de functie verpleging dan kan hier in uitzonderingsgevallen van worden afgeweken. Deze uitzonderingsgevallen worden per individueel geval bekeken, afgewogen en getoetst. Indien nodig kan Safa Zorg in deze situaties een verpleegkundige inzetten.