Safa Zorg stelt nu iedereen in de gelegenheid om direct vanuit huis zorg aan te vragen.

Waarom een cliëntenraad?

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), bepaalt dat elke zorginstelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen. Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies.