Safa Zorg stelt nu iedereen in de gelegenheid om direct vanuit huis zorg aan te vragen.

Wat kan uw bijdrage zijn aan het werk van de cliëntenraad?

Om deel te nemen in een cliëntenraad hoef je niet gestudeerd te hebben. U kunt de volgende algemene criteria aanhouden:

  1. direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening

  2. cliëntenbelang voorop stellen

  3. onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang

  4. gemotiveerd zijn

  5. kunnen samenwerken

  6. voldoende tijd en inzet hebben

  7. kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

Verder heeft een cliëntenraad mensen nodig die ook een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, secretariële vaardigheden of financiële kennis. En niet te vergeten mensen die graag met de cliënten contact onderhouden! In principe vormen alle cliënten van Safa Zorg de achterban van de cliëntenraad en contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap. Om goed te kunnen functioneren moet de cliëntenraad immers gevoed worden door degenen voor wie de raad in het leven is geroepen. Een cliëntenraad die ‘van alles wat’ in huis heeft en daar een goed team van weet te smeden, kan optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de medezeggenschap en daarmee aan de kwaliteit van leven van cliënten.