Safa Zorg stelt nu iedereen in de gelegenheid om direct vanuit huis zorg aan te vragen.

Wat wil de cliëntenraad bereiken?

De cliëntenraad heeft als doel de medezeggenschap van cliënten te waarborgen en streeft ernaar, dat alle cliënten het gevoel hebben dat zij zorgvuldig worden behandeld.