Safa Zorg stelt nu iedereen in de gelegenheid om direct vanuit huis zorg aan te vragen.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert gemiddeld 2 keer per jaar en heeft gemiddeld 2 keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht/Directie.  

De cliëntenraad laat zich regelmatig informeren door mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het beleid van de zorginstelling. Dit kunnen specialisten zijn, interne kwaliteitsmedewerkers of anderen. De vergaderingen van de cliëntenraad zijn in principe openbaar.