Safa Zorg stelt nu iedereen in de gelegenheid om direct vanuit huis zorg aan te vragen.

Wat doet een cliëntenraad?

Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. De raad is een spreekbuis voor de cliënten en onderhoud dus nauw contact met zowel cliënten en/of hun wettelijke vertegenwoordigers, alsook met de directie van de zorginstelling.