Safa Zorg stelt nu iedereen in de gelegenheid om direct vanuit huis zorg aan te vragen.

Wie zit er in een cliëntenraad?

In de cliëntenraad zitten mensen die zich verbonden voelen met het reilen en zeilen van de zorginstelling. Dit kunnen familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, cliënten en niet-cliënten zijn. De samenstelling wordt in ieder geval niet door de zorginstelling bepaald en medewerkers van de zorginstelling zitten dan ook niet in de cliëntenraad.